Jdi na obsah Jdi na menu

Poradenská činnost v oblasti dotací a marketingu pro sportovní kluby, spolky, neziskové organizace a obce.

DOTACE:

  • dotační a grantové poradenství;

  • zpracování žádostí o dotace;

  • administrace a vyúčtování dotací;

  • monitoring dotačních příležitostí.

MARKETING:

  • tvorba a administrace jednoduchý webových stránek;

  • marketingová spolupráce.

 

ÚSPĚŠNOST ZÍSKANÝCH INVESTIČNÍCH DOTACÍ V ROCE 2017 - 75% !!! 

 

Vyhlášení dotačního neinvestičního Programu MŮJ KLUB na rok 2018

msmt-mladiinfo-cr.jpg

Vyhlášením tohoto programu se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení.

Vyzyvatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oprávněný žadatel: Spolek

Termín podání žádosti: 29.12.2017

Více zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-dotacniho-neinvesticniho-programu-muj-klub-na-rok

 
1. 12. 2017 | | Rubrika: NOVINKY

Investiční prostředky (Podprogram 133D 531) - Subjekty navržené k financování

msmt-mladiinfo-cr.jpg

Program 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu Podprogram 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT") poskytuje dotace na realizaci projektů, které přispívají k naplňování cílů Koncepce podpory sportu na období 2016 – 2025 přijaté usnesením vlády č. 591 ze dne 27. června 2016 (dále jen „koncepce Sport 2025“).

Ministerstvo vyhlásilo projekty, které byly v roce 2017 úspěšné.

Více zde: http://www.msmt.cz/sport-1/investicni-prostredky-podprogram-133d-531-subjekty-navrzene

Úspěšnost projektů podaných naší společností 3/4 (75%).

Gratulujeme TJ Sokol Dolní Lhota, z.s., FBC Ostrava z.s. a SK rapid Muglinov z.s. k získání investičních dotačních prostředků.

 
21. 11. 2017 | | Rubrika: NOVINKY

Podpora významných sportovních akcí v MSK a sportovní reprezentace MSK na mezinárodní úrovni v roce 2018

ms_kraj_logo.jpg

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2073 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz/

Termín podání žádosti o dotaci je od 8. 1. 2018 do 12. 1. 2018 včetně.

Více zde: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-98760/

 
17. 11. 2017 | | Rubrika: NOVINKY

Významné sportovní akce: Vyhlášení státní podpory sportu - investiční prostředky 2017 až 2023

msmt-mladiinfo-cr.jpg

Program 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024

Podprogram 133D 524 Významné sportovní akce

Vyzyvatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oprávněný žadatel: Spolek

Termín podání žádosti: 24.11.2017, 31.1.2018, 30.3.2018 a 30.9.2018

Státní podpora mezinárodních akcí typu ME a MS

Více zde: http://www.msmt.cz/sport-1/vyhlaseni-statni-podpory-sportu-investicni-prostredky-2017

 
16. 11. 2017 | | Rubrika: NOVINKY