Jdi na obsah Jdi na menu

Podpora významných sportovních akcí v MSK a sportovní reprezentace MSK na mezinárodní úrovni v roce 2018

ms_kraj_logo.jpg

Rada kraje na své schůzi dne 24. 10. 2017 usnesením č. 23/2073 schválila podmínky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2018.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu a elektronický systém na webovém rozhraní https://podatelna.msk.cz/

Termín podání žádosti o dotaci je od 8. 1. 2018 do 12. 1. 2018 včetně.

Více zde: https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/podpora-vyznamnych-sportovnich-akci-v-moravskoslezskem-kraji-a-sportovni-reprezentace-moravskoslezskeho-kraje-na-mezinarodni-urovni-v-roce-2018-98760/